به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند هزینه ی داوری و گواهی پذیرش هر مقاله مبلغ 1/650/000 ریال میباشد و مقالات پذیرفته شده در سایت های SID ویا سیویلیکا ثبت خواهند شد .

تخفیفات طبق موارد زیر اعمال خواهد شد :

1:تخفیف دانشجویان واحد دماوند 20 درصد

2. دو مقاله 10 درصد

3. سه مقاله 20 درصد

4. چهار مقاله 30 درصد

لطفا در اسرع وقت پس از نمایان شدن گزینه ی قبولی مقاله در پروفایل کاربری خود توسط شماره حساب زیر به پرداخت هزینه ها جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله اقدام فرمائید و تصویر مبلغ واریزی خود را به آدرس زیر ایمیل نمائید:

0106014048003   بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

ایمیل :arcconferences.diau@yahoo.com